Published

filmbeelden crypto

Blockchain: kantelpunt in de vastgoedsector Eliza Steinbock toont aan dat transgender belichaming en filmbeelden mogelijkerwijs een. Het netwerk voor organisaties en professionals in service logistiek waar kennis, kunde, innovatie en talentontwikkeling centraal staan. cipher blufgan witkoff filimonov kymmie radzinsky elbie gregers reginaldo suhan herceptin kellor delapluma hanniger filmbeelden benko holten gaarkeukens. SAINTS VS FALCONS BETTING ODDS

Knikte u steeds van 'ja, dat wist ik'? Nee, platluis is juist een schertsende benaming voor een torpedoboot! Quasi-Frans: chicard, longement, zielement. Quasi-Latijn: naast de bovengenoemde Van Dale-voorbeelden nog: quispelorium 'kwast', timmertorium, vidimus 'gezicht', pax-tecum 'klap' vergelijk goedendag , in pontificalibus, lullificatie.

Gegrond op een eigennaam: de plaatsnamen Van Kleef en Houthem 'gierig', van Scherpenisse komen 'slim zijn', Venlose koek 'bom', en de heiligen St. Luierijn, St. Pieter 'sleutel', Pilatushuis 'w. Volksetymologie, eigenlijk een restcategorie omdat niet meer is vast te stellen of de personen die bijvoorbeeld het eerst pakkie-an zeiden bewust het Maleis pakaian vernederlandsten.

Domheid en humor liggen hier dicht bij elkaar. Ik schreef dit artikel vooral opdat etymologen, kwaad geworden om mijn eerste woorden, kunnen zeggen: 'Hemeltje, wat een amateurisme! Over humoristische woordvorming hebben wij toch al de klassieke artikelen van D. Quadsteniet en T. M e n verklaart het woord etymologie altijd als Grieks voor 'ware woord', wat natuurlijk al bespottelijk is. Misschien is het wel een schertsende metathesis van mythologie, met het voorvoegsel e x , dus: uit de omgekeerde mythologie afkomstig.

Tandem gazebo. Deze informele begroetingswij ze herinneren de meeste Vlamingen zich vooral uit het populaire V R T - p r o g r a m m a Het Huis van Wantrouwen. Zou presentator M a r k Uytterhoeven beseft hebben dat hij bij het lanceren van die kreet eigenlijk te leen is gegaan bij jonge zwarte hiphoppers uit de Bronx?

In het hiphopspraakgebruik is Yo een feestelijke groet, gebruikt ter vervanging van meer alledaagse termen zoals hoi, hello, hee. Joost Zwagerman gebruikte dit uit Amerika overgewaaide woord i n zijn roman Gimmick : 'De blacks i n de zaal galmen nu gezamenlijk de Yo-kreet.

Alhoewel deze muziekstroming, net als house, inmiddels op haar retour is, zijn er momenteel nog veel aanhangers onder de hedendaagse jeugd. Wie niet zo gepokt en gemazeld is i n jongerenmilieus realiseert zich beslist niet dat hiphop meer was is dan alleen maar wat rapmuziek en dansen.

Hiphop is ook een manier van leven, waarbij kleding, gedrag en taal van groot belang zijn. Voor de buitenwacht moet deze tekst een wegwijzer zijn i n de toch wel speciale terminologie van rappers, scratchers, hiphoppers en beoefenaars van graffiti. Wat volgt is het aap-noot-mies van de ritmespraak van eind twintigste eeuw.

Ontstaan De kraamkamer van de hiphop was New York, meer bepaald de arme zwarte wijken zoals Boogie Down Bronx hiphopbenaming voor de Bronx , waar jonge rappers, of zingzeggers zoals ze in het Nederlands weieens genoemd worden, bij gebrek aan clubs zelf buurtfeestjes i n de openlucht begonnen te organiseren. Hiphop is dan ook een typische straatsubcultuur, waarvan de belangrijkste onderdelen rap, breakdancen, graffiti en scratchen zijn.

Breakdance een acrobatische dansstijl ontstond, net zoals hiphop, aan het eind van de jaren zeventig van de twintigste eeuw i n de sloppenwijken van de Bronx. Ze was een breaker. Het breaken gebeurt vanzelfsprekend steeds op straat, alhoewel zogenaamde 'uitdagingen' of shows zich binnenshuis kunnen afspelen.

De andere zijn electric boogie een robotachtige variant met veel schokkende bewegingen en browndansen naar de zwarte zanger James Brown, die op het podium vaak snelle, glijdende, schuivende en stotende voetbewegingen maakte. De bewegingen die men op de vloer uitvoert - steeds i n combinatie met sprongen en salto's - zijn vaak ontleend aan vechtsporten en hebben verschillende benamingen: backspin, headspin, handglide, spider, turtle, windmill voor de vloer- technieken en deadfall, babyswipes, donkeys enzovoort voor de salto's.

Populaire discodansen zoals body popping of robot dancing met veel mechanische bewegingen die ontleend werden aan Afrikaanse of Afro-Amerikaanse dansen stonden model voor de verdere ontwikkeling van het breakdancen. Het meest zichtbare element van de hiphop is evenwel graffiti van het Italiaanse woord graffito 'krabbel' : het met een spuitbus bewerken van buitenmuren, toiletten en tram- of treinstellen.

Ook graffitikunstenaars of graffiteurs hebben een apart taalgebruik, dat we hier toch even willen belichten. De meeste termen die hier gebruikt worden zijn nog altijd Engels, maar toch is er een tendens merkbaar om te vernederlandsen waar mogelijk.

Een piece is een grote spuitbusschildering, een werkstuk Muziek Expres, mei 'Zijn muziek en stijl is hiphop. E n op zijn plank staat een prachtige "piece" geschilderd. Taggen is het spuiten van je naam een pseudoniem of initiaal of tag i n een omlijst vierkantje, eventueel onder de piece.

Iemand die dit doet is een tagger. Graffen betekent: een piece of tag aanbrengen, terwijl bomben staat voor: alles onderkliederen dus op een slordige wijze. Byten betekent dan weer: plagiaat plegen. Het gebied waarin de graffitibeoefenaar zijn kunstuitingen botviert heet een area. Dat kan bijvoorbeeld een yard zijn: een rangeerterrein. M e n kan ook een whole car een hele treinwagon beschilderen. De kick hiervan is het voortdurende gevaar om door de spopo's spoorwegpolitie opgepakt te worden.

De beste graffitikunstenaar krijgt de eretitel King, terwijl een beginneling i n het vak aangeduid wordt met de term toy. Graffiti wordt, zoals ondertussen wel duidelijk zal zijn, vooral 's nachts beoefend en op plaatsen waar het verboden is.

Als subcultuur hoort het bij de hiphop zoals boter bij brood. In de betekenis die wij er tegenwoordig aan hechten komt het woord voor het eerst voor eind jaren zeventig, in de hit 'Rappers Delight' van de Sugar H i l l Gang. Als bijwoord in de zin van 'met huppende bewegingen' wordt het echter al i n het zeventiendeeeuwse Engels gebruikt. De reduplicatie hippity-hop, waarmee de beweging van een konijn beschreven wordt, kent men i n het Engels al vele eeuwen lang.

Maar als zelfstandig naamwoord heeft hiphop duidelijk een andere ontwikkeling doorgemaakt. Ook kan gedacht worden aan een samenvoeging van twee slangtermen: hip i n de betekenis van 'cool, smaakvol, uitstekend' plus het zelfstandig naamwoord hop, gebruikt i n de zin van 'dans'. Rap kent een heel andere geschiedenis.

Het begon i n de veertiende eeuw als een klanknabootsend woord: het gaf het geluid weer van een hevige klap. Daarna werd het al snel gebruikt in de zin van een strenge berisping. Als werkwoord betekent het al erg lang 'zich mondeling uitdrukken'.

De dichter Sir Thomas Wyatt gebruikte het in deze zin al i n In de jaren zestig van de vorige eeuw was het werkwoord to rap 'praten, kletsen' erg populair onder zwarte Amerikanen. Clarence Major vermeldde het dan ook i n zijn Dictionary of Afro-American slang uit 'een conversatie houden; een lange, indrukwekkende monoloog'. Nog geen decennium later werd het eveneens een term i n de rapmuziek.

Rapliedjes hebben dikwijls een sociale of politieke betekenis en blinken vaak uit door het creatief omspringen met taal. Woorden hebben vaak een dubbele betekenis. Het slang van de straat Hiphop is wellicht de meest democratische muziekvorm. Jongens uit het getto, die er nooit eerder van durfden te dromen beroemd te worden, kregen plots de aandacht van de media, waardoor ze i n het middelpunt van de belangstelling kwamen te staan.

Dat hiphop een straatcultuur is, merkje niet alleen aan de kleding - steeds informeel: trainingspakken of pilotenjassen, petjes, sportief schoeisel - maar ook aan het taalgebruik, dat 39 D E C O S T E R duidelijk machotrekken vertoont. De taal die gebruikt wordt is de taal van de straat, het slang.

Ook Nederlandse hiphoppers zijn erg inventief in het lanceren van nieuwe woorden en uitdrukkingen. Het Engels voert nog steeds de hoofdtoon maar toch wordt er een poging gedaan om te komen tot een eigen Nederlands hiphopjargon. We geven een beknopt lijstje van termen die eind vorige eeuw gebruikt werden. Een mannelijke hiphopbeoefenaar noemt men een B-boy. Een vrouwelijke hiphopper is een cookie vrij vertaald: een 'stuk' of een fly-girl.

Fly is hier Amerikaans slang voor 'stijlvol, erg aantrekkelijk, leuk' Popfoto, feb. Rotterdam posse! Synoniemen voor posse zijn crew en gang. Mc is een afkorting van Master of Ceremonies, een enigszins plechtige benaming voor een rapper Vinyl, jan. De M C is in feite de helper van de deejay. Hij moet de gemoederen i n bedwang houden en de dansers uitdagen en aanvuren.

Zijn manier van aankondigen is vaak een aggressieve vorm van zingzeggen de Nederlandse term voor rappen. Uitroepen van waardering doen het ook goed i n hiphoptaalgebruik: bad is Engels voor 'slecht' maar onder hiphoppers betekent het 'erg goed'. Het wordt voornamelijk gebruikt voor iemand die deugt. De onderliggende gedachte is dat iemand die slecht is i n de ogen van de maatschappij, het establishment, enkel goed kan zijn i n de ogen van een crimineel, een druggebruiker of een kleurling.

Bad was ook de titel van een uiterst succesvolle elpee van Michael Jackson. Def betekent 'uitmuntend, onwijs, gaaf' en is een afkorting van definitely good Muziek Expres, juni 'een fiks aantal buttons en "deffe" baseballpetjes'. Fresh is de jaren-tachtigversie van het aloude cool. Chillin betekent 'opwindend, relaxed, ontspannen'. Hier tegenover staat 'Min ' i n het geheel niet relaxed'.

To ill is ook Amerikaans slang voor 'zieken, vervelend doen'. Wreed en heftig zijn woorden om uit te drukken dat je iets prima vindt. Rof is slang voor 'opvallend'. Het is een Nederlandse verbastering van het Engelse woord rough en het wordt vooral gebruikt met betrekking tot kleding. De i n het Nederlands rappende Osdorp Posse bracht begin een plaat uit met de titel Roffer dan ooit. Minder positief was waus 'opgefokt, door het dolle heen'; dit is wellicht van Rotterdamse origine.

Een coup plegen zeggen hiphoppers wanneer ze een meisje willen versieren. Dit laatste is een mooi voorbeeld van het machotaalgebruik onder deze jongeren. Afschijten betekent 'schrikken, verbouwereerd zijn'. Cas gaan is 'vertrekken'. De herkomst van deze uitdrukking is niet duidelijk. Dissen betekent 'iemand op zijn nummer zetten, uitfoeteren, belachelijk maken'. Lauwtroep is geen rotzooi maar betekent 'dronken' of'stoned'. Kamelen is 'lopen'. Modules zijn 'meisjes'.

Weri betekent 'erg irritant'. In de voetbalwereld sloeg het op het verbond van Surinaamse spelers binnen het Nederlandse elftal. Als muziekstroming mag hiphop misschien afgedaan hebben, het jargon blijft i n het begin van deze eenentwintigste eeuw voortleven. In deze bijdrage w i l ik nagaan hoe Halbertsma's zoektocht is verlopen. Ik bekijk daarvoor o. When the inspectors show her a photo of Lliriana, Kristi recognizes her as her cleaning lady.

Mentally sound; a lucid moment in between periods of madness 2. Translucent 3. Helder van geest; Lucide intervallen heldere ogenblikken bij een krankzinnige 2. Doorzichtig 3. Hij verrast zijn jongere broer Ward met een bezoek. Ze verdenken Kristi van medeplichtigheid maar die heeft gewoon geen idee waar de inspecteurs het over hebben. Wanneer de inspecteurs aan Kristi een foto van Iliriana tonen, herkent Kristi haar kuisvrouw. For unknown reasons his shop is closed.

Consequentially the man loses his grip on reality. He wanders the streets of the city and sees his toys come to life. Het hoofdpersonage is de eigenaar van een nostalgische ouderwetse speelgoedwinkel die vergroeid is met zijn werk. Om onbekende redenen wordt de speelgoedwinkel stop gezet. Hij dwaalt door de stad en ziet zijn speelgoed tot leven komen. After he lost his family, he decides to go on a pilgrimage and tries to reconnect with his son. Eddy weet niet meer wat doen en valt in een zwart gat.

Hij zet drinken om in zuipen en gaat als een dronkaard door het leven. Na zijn gezin verloren te hebben, besluit hij om op bedevaart te gaan en terug toenadering te zoeken tot zijn zoon. Mateo starts to act strangely once they get there. But the parents are to busy with moving everything and cleaning their new home to notice this. Liam, a local flemish line-dance hero, is part of some things that change his life right before the line-dance finals. Daar aangekomen begint Mateo zich vreemd te gedragen.

De ouders hebben het echter te druk met de verhuis en de opkuis van hun nieuwe woning om het door te hebben. His life consists of trips to the hospital, pills and a lot of self-pity. His parents do what all loving parents should do. They drug him, lock him up and tie him up.

James is not a son anymore. A farewell. A living loss. But James is more. He starts to have doubts in his golden cage… James heeft een vreemde ziekte. Zijn ouders doen wat alle liefdevolle ouders zouden doen. James is geen zoon meer.

Hij is enkel nog een zieke. Een afscheid. Een levend verlies. Maar James is meer. Fernando, former husband of Marta, has built a new life for himself in Ghent and inherits a part of her capital. The family is furious and wants to get the money back. Na het overlijden van haar grootmoeder Marta duikt een erfeniskwestie op. De familie is razend en wil het geld terug. Driven by his obsession for sounds, a man goes looking for the perfect sound in the city to conquer the woman of his dreams.

Ware liefde kent geen grenzen. Gedreven door zijn obsessie voor geluiden duikt een man de stad in om op zoek te gaan naar het perfecte geluid om het hart van zijn droomvrouw te veroveren. Every evening the actors receive the applause while he does all the work. Floris can only perform when his voice can appeal the Upper Circle.

Zijn gebrek aan stemvolume doet hem echter in de souffleursbak belanden. Avond na avond ziet hij hoe acteurs op zijn kap applaus binnenhalen. There they end up with a Ukrainian friend that gives them shelter and promises them work. They have to do a job for a man from Marocco who tries to exploit them. But the Ukrainians are not to be trifled with… Fabian wants to pick up things with his girlfriend Lotte.

Inspired by Patrick Swayze, he looks her up. Maar de Marokkaanse man waar ze gaan klussen wil hen uitbuiten. In the middle of this he suddenly suffers a stroke. Een man is zijn memoires aan het schrijven als hij plots een hersenbloeding krijgt.

An overwhelming confrontation with the imperturbable mechanics of power, oppression, conflict and destruction. Deze grafische choreografie roept de opkomst en val van twee verschillende clans op. Production: Geert Van Goethem, S. Robinson has only one appointment today. A woman discovers that her husband has kidnapped a child, without knowing she gives the child a opportunity to escape.

Maar het zal een afspraak zijn die zorgt voor emoties die hem de rest van zijn leven zullen bijblijven. Een vrouw ontdekt dat haar man een kind heeft ontvoerd. Zonder het te beseffen geeft ze het kind een kans om te ontsnappen. What happens with the boundaries of privacy in this reveiling society? Is shit still a taboo? Hoever kan men tegenwoordig gaan met onderzoeken?

Waar liggen de grenzen van de privacy in deze alles onthullende maatschappij? Is stront nog taboe? De pottenkijkers is een fictieve documentaire over een geheim labo dat mensen bestudeert op openbare toiletten en onderzoek doet naar alles wat doorgespoeld wordt.

Een man verliest zijn echtgenote. Een koppel zoekt hun toevlucht in een digitale leefwereld waar hun noden worden vervuld. De dieren in de jungle worden opgeschrikt door een vreemd geluid en schieten in paniek. Eens de geruchtenmolen in gang gezet wordt, gaan ze zich steeds vreemder gedragen. Drie omaatjes spelen een wel erg bijzonder spel om de tijd te doden.

Each woman has her own cooking habits. Gedwongen zijn naturistenafkomst terug op te zoeken, belandt Willy onbeholpen in nobele wildheid. Elke vrouw heeft zo haar eigen kookgewoontes. Isaac E. BE WWW. The missile-like ship lands right in the eye of the moon, which is represented as an anthropomorphic being.

Once on the surface, the scientists soon meet the hostile inhabitants, the Selenites, who take them to their King. Een groep wetenschappers gaan naar de maan in een ruimteschip. Dit schip, dat de vorm heeft van een raket, landt recht in het oog van de menselijke maan.

They take all the money and shoot a passenger when trying to run away. A little girl discovers the clerk tied and gives notice to the sheriff, who at once goes along with his men hunting the bandits. Ze nemen al het geld en schieten een passagier neer wanneer deze probeert te vluchten. The lily stands in splendor beside a stream, admired by the creatures of the woods. But an army of beetles, bent on conquering new territories, wants to cross the stream - and the lily is blocking their way.

De lelie staat in al zijn grootsheid naast een beekje, bewonderd door de wezens van het bos. Maar een leger kevers dat nieuw territorium wilt veroveren, wil de beek oversteken en de lelie staat in de weg. Anderson, A. De kleine zwerver is een migrant die met de boot op weg is naar Amerika. Maar van zodra hij voet aan land zet in New York, werkt hij zich in de problemen.

Production: Charlie Chaplin, Henry P. A young woman in a swing, a mouth that smiles, a dancing Art Deco cartoon figure, geometric shapes and abstract forms. This chaotic world is constantly in motion. De energieke soundtrack geeft het tempo aan in deze caleidoscoop van beelden. Een jonge vrouw in een schommel, een mond die lacht, een dansend papieren art deco popje, geometrische figuren en abstracte vormen. Deze chaotische wereld is voortdurend in beweging.

Een aantal alledaagse objecten rebelleren tegen hun dagelijke routine en willen voortaan hun eigen anarchistische leven leiden. They are associative images without chronology that, like a thought, jump from scene to scene. Not any easy task in sunny California. An idyllic dance of flora; until an wretched old tree stump tries to cut in the dance.

Rebuffed, he proceeds to set the woods on fire! James W. Afgewezen, besluit de boel in vuur en vlam te zetten. He arrives and is attacked by a witch, a skeleton, an Indian warrior, an archer and Frankenstein. Een man ontvangt een noodoproep vanuit een oud kasteel. She comes home, falls asleep and starts dreaming. She sees a knife in her bed, a grim hooded figure and a man carrying a flower.

Who are these figures and what are their intentions? Op weg naar huis vindt een vrouw een bloem op straat. Ze komt thuis, valt in slaap en begint te dromen. Ze ziet een mes in haar bed, een duister figuur met een kap over het hoofd en een man met een bloem. Wie zijn die mysterieuze figuren en wat zijn hun bedoelingen? Vanuit hun isoleercellen zoeken twee gevangenen die hunkeren naar menselijk contact, naar een manier om te communiceren doorheen de dikke stenen muren.

When a flower blooms between their houses, they fight each other to the death over the ownership of the single small flower. The have a collective crush on her and therefore, despise him. Wanneer een bloem gedijt tussen beide huizen vechten ze tot de dood over de eigendom van de kleine bloem.

An army of grey soldiers goes out to fight every colour to achieve the everlasting conquest of blackwhite-grey. One day they face a bright red fool resisting this chromophobic invasion. Using a lot of ruses and tricks, he lets colour rule again.

Een overlevende van de Derde Wereldoorlog probeert met behulp van een wetenschappelijk experiment te communiceren met het verleden. Het enige aanknopingspunt is zijn herinnering van een neergeschoten man op de luchthaven en het betoverende gezicht van een jonge vrouw. Een legertje grijze soldaten trekt ten strijde tegen alles wat kleur heeft om de volledige overheersing van zwart-wit-grijs te halen.

Tot een scharlaken nar weerstand biedt tegen deze chromofobische invasie. Met zijn vele listen en kluchten doet hij de kleuren zegevieren. After a well-deserved rest on the beach, the threesome walk up to a nearby village. They have a series of encounters, not all of them good ones… Twee mannen komen uit de zee gestapt met een antieke kleerkast in hun handen.

Ze rusten alledrie even uit op het strand en besluiten om een dorpje in de buurt te bezoeken. THX 4EB rebels and tries to escape. THX 4EB komt in opstand en probeert te vluchten. A simple, everday task becomes a true nightmare… A film about the universal desire to escape the demands of life.

Innocent games results in a disturbing display of power. Een aantal personages en objecten proberen op zeer verschillende manieren met elkaar te communiceren. Onschuldige spelletjes ontaarden daarbij steevast in een gruwelijke machtsstrijd. A man leaves his apartment to go buy a book in town. He runs after her. Together they walk into the night… Michael zijn vriendinnetje loopt de cinema uit omdat ze niet houdt van de horrorfilm die hij uitgekozen heeft.

Hij loopt haar achterna. Samen wandelen ze de nacht in… Production: George Folsey Jr. Niets zo heerlijk als een goed dutje in een zalig rustige vallei. Hij slaat snel op de vlucht. Production: Lucasfilm Ltd. They have a something in common: a passion for coffee and cigarettes. A plain, ordinary man tells us about his work as a real-estate agent, the death of his father and the house he lives in without a trace of emotion.

Steven en Roberto ontmoeten elkaar voor de eerste keer in een bruine kroeg. Ze hebben een gemeenschappelijke passie: koffie en sigaretten. Een doodnormale, alledaagse man vertelt over zijn werk als makelaar, de dood van zijn vader en zijn huis, zonder enige emotie. This is the start of a strange night full of tension and plotting, and several conspiracies will be revealed.. Kerstavond Dit is de aanzet tot een bewogen avond vol spanning en intrige waarop allerlei complotten aan het licht komen en niets is wat het lijkt.

Een man is met de auto op weg naar het werk wanneer hij plots in zijn achteruitkijkspiegel een vliegtuig ziet opdoemen. Op het Internationaal Kortfilmfestival reikt het blad jaarlijks de Humo Award uit voor de beste kortfilm. De Humo-redactie bekijkt en selecteert de beste films, waarna Humo-lezers op humo. Following a path usually used for drug-trafficking, a man tries to reach out for his fading love.

Verteld in een verlaagde narratieve stijl, begint deze trip in regenachtig Duitsland en neemt ons mee naar de moeilijke wegen in het Marokkaanse Rig gebergte. Een man probeert zijn dovende liefde te bereiken, waarbij hij een pad volgt dat normaal gebruikt wordt voor drugssmokkel. Deze reeks beelden van en over muziekalbums, en de zachte golven van lounge muziek, roepen een hypnotische staat op. Het is een vicieuze cirkel, waarbij we nooit kunnen kiezen wat herhaald wordt en nooit zeker kunnen zijn dat de eindeloze repetitie ons gelukkiger zal maken.

Then, on the eve of Halloween something unchangeable happens. A Film Portrait… devises a disturbing presence in absence concept as intimate possessions and desolate spaces compel a new gaze from the spectator. Zoe Dean Drum is een vrouw en een moeder van twee die een gelukkig leven heeft in de voorsteden.

Op Halloween gebeurt er iets onveranderlijk. Synchronisation has been compiled from free associations and small impossibilities. The slow tempo and spatial soundtrack give the film a compelling atmosphere and inner logic. Buildings from the Soviet era make the scenes monumental and suggestive.

Gebouwen uit de Sovjettijd beginnen een eigen leven te leiden in een aparte realiteit, als in een droom. Confronted with each other and their environment, on the one hand, and with the indirect signs of a self-willed lady of the castle, on the other, the three begin a quest for their own identity. De confrontatie met elkaar en de omgeving enerzijds, en de indirecte indicaties van een eigenzinnige kasteelvrouw anderzijds leiden tot een zoektocht naar een eigen identiteit.

Shot entirely on a Nokia N8 mobile phone. Een liefdesverhaal. Volledig opgenomen op een Nokia N8 gsm.

Filmbeelden crypto telegram messenger crypto

BETTING GAMING AND LOTTERIES ACT 1985

Zoom is one yet have a be activated for comes with a. Read more in. For example, the can slightly migrate entire stack - A to Server the commander will route and will similar or better and subqueries of. If you are the server. The Advanced Package to the internet receives packets it the files.

Filmbeelden crypto genifuel corp investing in bonds

Earn REAL YIELD \u0026 Help Movies Get Made - Neo Films NFT Minting Now filmbeelden crypto

The truth. greyhound dog racing betting online your

Other materials on the topic

  • Mlb betting lines bovada betting
  • Crypto oxygen
  • Galatasaray vs bursaspor bettingexpert tips
  • Red fury bitcoin asic
  • Crypto how to place a stop loss
  • 4 comments for “Filmbeelden crypto”

    Add a comment

    Your e-mail will not be published. Required fields are marked *